Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Υπηρεσία Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφαλείας

Η ομάδα ασφάλειας του ΠΣΔ ξεκίνησε αρχικά καταγράφοντας περιστατικά που είχαν να κάνουν κυρίως με θέματα ιών και προβλήματα ασφαλείας που προέκυπταν από αυτούς. Βασικός στόχος ήταν η διαχείριση των καταγγελιών/διαμαρτυριών που γινόταν προς το ΠΣΔ και ονομάστηκε αρχικά Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Κατάχρησης (Network Abuse Handling Team). Κατόπιν, επεκτάθηκε σε Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας (Computer Emergency Response Team), εξυπηρετώντας το σύνολο των χρηστών του ΠΣΔ για θέματα ασφάλειας. Έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας.


Γενικά μπορείτε να μας στείλετε e-mail στην διεύθυνση:

Το Public PGP Key της ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας του Π.Σ.Δ. είναι το ακόλουθο

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- 
Version: GnuPG v1.2.4 (MingW32) 

mQGiBEHaTVYRBADQV2HBBNEJzbLS3KYXPBO64yn2wzMNgKTXHG2gbbX2Ro6v/0Gb 1rGVBTMmm/HRYLzPlqm880KZLwYXFavAN+04cyQS5YIgTUB87uv0GIMSWZa42Kia P7etd9CFDAmmCG7EpQF11bdkK52L1NEjWbzeS54NJ/DKT2PRRoiEU1NNUwCgz0D3 0SrQ0TSZ/diXoUX5pmg6CvsEAJ+V4vufFOPxeX29NcBQRs0x9+7xjIgZTEZ54aT4 iAHQzsBkKuV2iwFdpACmn1oFiJind4twvpt4wE4i3cJCgTI50BkpenwWD50CuJWX BebYU8iIBLLdnPTaj+J99u+k339HB1Nz2s8HCnNBNgfAggfW61aNFlfTJW4AbjLN 0zhkBADHL23LZimpDJ115WfHPiElbL5U89us4VlQp2QzbvIDm82LwxONHykXSNhY MGUVc9ezIfSu+uBsqLKZ+J7FNVpvXf+0vUG6nlY+r+Rr9lVjCw2AXHgZG8Oc5Qnj xSSqNIFFq0W31x+E1VJiW08a61K84N8GxIwKnVcBdxWH1GikT7RDR3JlZWsgU2No b29sIE5ldHdvcmsgQ29tcHV0ZXIgRW1lcmdlbmN5IFJlc3BvbnNlIFRlYW0gPGNl cnRAc2NoLmdyPohZBBMRAgAZBQJB2k1WBAsHAwIDFQIDAxYCAQIeAQIXgAAKCRCJ u664B+V+fTHtAJ0XX0ey+Sr+qddFjnbtTksy8o5HowCgo0U1cwSSVNcUsg0cJdvh nsYq6KyIRgQTEQIABgUCQ9oX9AAKCRAlO+llcS7XKqmDAJ9pZuWC7MsTQ17/wTdp lfv2fhTCdgCg1vhPzV5HGWKXG5eBu9OhBshYr9KIRgQQEQIABgUCQ9opFwAKCRDK cP1b2sm9rdV6AJ4zdm4akYjri3KBxqlLWr2m16TigACg6XMJJBREoSD/cDk473Pr 9mIOhrm4iwRB2k2MAQQAwqa/wSF8DHzxsME5twHL8ODMllgV0m73VEIqO+NDSfdw HHSJoVsogqmWyqenMk+kkcW6VsPZN6izP6TGMj5gJBMOMIa6D6wpVGdlHnOZLyZD orjvyKhkXLe+yf5FHJ3L6LgkWCuzSowZacIZNJZu4PI4AfUmHcoYPR21ZmbROaEA BimISQQYEQIACQUCQdpNjAIbDAAKCRCJu664B+V+fUDyAJ0UACywb26WHe78Gh7U 7ZUisSCAmwCgpYCxWhw4y0k5hm/U6zvuODQwfJQ= =xMFn -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Το "δακτυλικό αποτύπωμα" (fingerprint) του κλειδιού είναι:
Key fingerprint = 418D AF2E 9722 D425 72A9 2A8B 89BB AEB8 07E5 7E7D

Η ομάδα χρησιμοποιεί μετά από άδεια του Carnegie Mellon University το ακρωνύμιο CERT.