Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Υπηρεσία Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφαλείας

Η ομάδα ασφάλειας του ΠΣΔ ξεκίνησε αρχικά καταγράφοντας περιστατικά που είχαν να κάνουν κυρίως με θέματα ιών και προβλήματα ασφαλείας που προέκυπταν από αυτούς. Βασικός στόχος ήταν η διαχείριση των καταγγελιών/διαμαρτυριών που γινόταν προς το ΠΣΔ και ονομάστηκε αρχικά Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Κατάχρησης (Network Abuse Handling Team). Κατόπιν, επεκτάθηκε σε Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας (Computer Emergency Response Team), εξυπηρετώντας το σύνολο των χρηστών του ΠΣΔ για θέματα ασφάλειας. Έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας.


Γενικά μπορείτε να μας στείλετε e-mail στην διεύθυνση:

Το Public PGP Key της ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας του Π.Σ.Δ. είναι το ακόλουθο


-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----


mQINBGUvs2ABEACrSw5LUicCdncC5TakXsWmO8ZL1mg6FmZF+vqvDrFBiHEkoESB
eYoNiPnNFN7raut2+RLpOLar9+xeJMcLPA18c89NRA+i3qPbD2QbWzAc/lcDsNzn
Zelt0OGXEuAAkh0hH2LywOfvDAmO7YfjPP26HLLWpkQu77QI/aeED+mkyB34c8zd
VNtg8OQhTnbyRELtw9zIp9IW5hqa7t8kp2Wl9P5nI+wdQkjx3bTRzSIu2UHfyvYK
F28eB2+4ynQYaEJYi+QiG3ILnMWVIvUq9072cbAif6Oj0kDLOfjlW9RmhcUWOTm2
Xcyn50BdiwmC94RHL898qakB0qolTD0BdaICPIYo7VHC3jiGVEvTYKcb/f+Ptstf
MrpXfPNwWFJKrmkEbk2mYFS314cO2q2iPR+AwkxIq5DjukSTXlietxtMHKYXVy8P
RPAx9W5P6xKHJofRIepKcuqEh1ua4DaeXf7JGl6YVjyCGoy7Cdux7SRZYqRriBIg
grVOFSol9rd2IXmCRwOaF6KbHB047TwHKEVgB5NBUBdJD49bnGYlr78sxY9xoIZ1
RPwwKrq76TzmedqLHaqXQk7y2sqxdgZUu6sfUi6OSpk9pKpL5FU97yQjm6nVuSua
RO7R0b27lFrjlCxQ+d421N4Rnatx1ekAiZtfhXcplBjFMNqofd/R5hLY4QARAQAB
tBZjZXJ0QHNjaCA8Y2VydEBzY2guZ3I+iQJOBBMBCgA4FiEEVzGXeJ+DGK71QZ76
PjnFSOVnQ7EFAmUvs2ACGwMFCwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AACgkQPjnF
SOVnQ7Ez9w//X+SzxSygnYzMWSVRQZH1RgpB/E+X4YtuRL56XdeF85S/8mdSHMEC
6amxos0d8vT4q/2OmXTiWFsr6MgBdF6hAsVGNGaMLhiaIl4yefsiPAAp40yO3zbV
8sw73yoaEd5OA8JaCQW2C8F+L33qetg+HJHI3RXAr+e9vb/4nDhMRorvnijDMxU4
VWQAptEvoHh0nFMhyeSzeOTrNsnRIDDH0w0Jb4LkDeuwsXIyR5Lyuu4Yp0Htspoz
4FF4gyf8flxYmqXk32ER2kFR8PONRKGL4t95D9IHoa5LHswz50ECqC3ChKgua3JW
dKxLBVqIF1lV7yxuR/MvtKh5Xg+08huGpTQS2iU/v6byq9ZZraIGG+NmTFjmgRVQ
xZ1OmO9dwkzqerUbMWSoElQs2rr39K/SO7oIzGJeyeVg4/lIll0bamvCNJjvgJJp
r95BdWU34xTGLVSQ9SP/g8ZY8ZtAVMVeglT2hGG8EodapvAfMZZXonG1DiTPH4F1
z+emlzBCn/7zaMbElnLO7x7LtMb1vaszyLk49zCRrSC3njBSzu6yOqQvt8l991FS
Kb33mHT1Ka3X6syiQtwdaqbrMFQKgLExQk9F0iVS0x9fpKEVQQWTJTnn3ILqlUah
FJ3E6JcDN3LNiAGBEwqzP9kXZvoIgl3rmfKUgikBt/jIMf4kLI3RlGW5Ag0EZS+z
YAEQAMic5/hmcBpFyunZLHu4DpLLlEnGsHGZR+CE9VxZH8qN2WmdxDKBlGoAy+0D
nCjQxjpNAfOSuSq9/H3mvduHJz9CotO9TSqFHqYrodohcBy9vCQeCM03cZQiGaH8
rjtjWUkq9BQMQDdmxPEadY7xCWhXDw6v3zN78TaKGvwpSIMOZqC37VBhk1AOO6IP
63fapanetAhkukrQJiZA8rjSekqx++5yZ3cvhujfRGjBQsy8nQovhq5mq/gtz5uk
DFVwuGMD103LedyeMLaHZt82e+bkFFl9oOvE1DD/6WEIIv86P55HFSchy+N/464+
O972ZtRoXUmDZ8JomvSk/h/QT7CiTcskfzPX91DnjZj5rttY/ww5hdf9fHlICTmM
3aeItz2lmkEaFPNYIoZRkbvXl+o5qEKNROX2AZR7i3C6jJvYDG5VZGOA5Jqp9zv0
44bGwQmwCnjKj7kfECFIhGiePuFcigESSXcQ9S0gJhVs3cjtuSN/DoG6M1NE9yy6
UjEmYW59eaR98X8DcAsHVO0HIAJjMHXXa1RMxUaJN8oMtblhe6Oy7btdgxNtDokH
/uWzN6g44nB/fzNQtvQTlMWaG9DtoNM/ytXJLwLiQ1vm2yx6sbfhknAr5k/0nwJ3
rvuoWA1KYg1uS1GgvoHa3BHIGUO9SgHnUlet8KaPvnwcWqlPABEBAAGJAjYEGAEK
ACAWIQRXMZd4n4MYrvVBnvo+OcVI5WdDsQUCZS+zYAIbDAAKCRA+OcVI5WdDsSm1
D/49eRt+dYbirwQn4chh+MBx8NpIfYxJ9fV3Sq87Rwew2cHeYyVlVSBISON2A9Bs
+IxMJbMtvl8riOROZP1yf9OtsX88mKhKLSDA54CBIiVuiNz7/JF1j8oNEul9GbvO
1xI+Fx3jMj9gw8ttHhNhkYJVf0bVyWzswArybiYCNceICkhXX3P5SURYtBaCeMgo
qalhasoem+bd9CrsPxf3sicijjOaAg06mM/U7CIsIsVpYzUBx4+CE2jrZ1a2mLrA
PDf22+90iVkort2bWb9aFoX4ruCtEiY+dzeg0/5ebKlHnAFaYsOWpl2zbsNLb+/n
Oy5wRceOMXCS9cYuAezVc1OZwN6GbjA3HzIto7XouhJ0hjVtjxNiLuypNwo3sBdW
Ur3qtP7O5eU08soqciFTqM5pEzL+ieULWwvoMw4xONRwHVhu089ZZgaQ09AtlP5c
7hxL/STXq/cv/y+g3VF9Wsxif/xnVe74wyY6wRCzu/C5tEjntAOol0E6rvdpTRru
drkU9L8UatvQETr1Nkf8/xYWzrSP+EwTpuM4yKexUFzLSCmhnwXkSwVzI/yQ8Hm0
JYi/+/nF+YNJoy1jshv0Jh3SXMhVJ9OWv+atcEuEPQs5VBVqMkxo/yq1mbKiox5l
8SzvV8h1fbeHx3fG1E/4/0CrHpTHz++vwoASKR5VaqdA5w==
=GDxd
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Το "δακτυλικό αποτύπωμα" (fingerprint) του κλειδιού είναι:
Key fingerprint = 5731 9778 9F83 18AE F541 9EFA 3E39 C548 E567 43B1