Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου

  1. Να διαβάζετε προσεκτικά τα μηνύματα (pop-up) που εμφανίζονται στην οθόνη σας, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
  2. Να μην δημοσιοποιείτε προσωπικά δεδομένα (Αριθμός λογαριασμού, κωδικός ασφαλείας, αριθμός πιστωτικής κάρτας).
  3. Να είστε επιφυλακτικοί με το περιεχόμενο μιας σελίδας, κυρίως όταν δεν γνωρίζετε την εγκυρότητα του χρήστη ή της εταιρίας που τη διαχειρίζεται.
  4. Να έχετε πάντοτε ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας από ιούς και ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα (updates).
  5. Μην εγκαθιστάτε προγράμματα από σελίδες που σας το ζητούν, προκειμένου να δείτε κάποιο αρχείο (πχ βίντεο).
  6. Χρησιμοποιείστε τείχος προστασίας που σας προστατεύει από κακόβουλες σελίδες