Ασφάλεια κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  1. Επιλέξτε κάποιον γνωστό παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος χρησιμοποιεί πιστοποιημένα συστήματα ασφαλείας στο διακομιστή αλληλογραφίας (SSL, TLS).
  2. Ποτέ να μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία (attachments) των οποίων δεν γνωρίζετε την προέλευση (αποστολέας).
  3. Χρησιμοποιείστε κάποιο γνωστό πρόγραμμα προστασίας από ιούς, ώστε να ελέγχετε τα συνημμένα και γενικά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτού να τα ανοίξετε.